SKBL 2113

U

 

KAJIAN LIMA ASPEK LINGUISTIK DALAM LAGU RAKYAT PAK KU SYADAT

MUHAMMAD AZROL B. MD AZHAR (A137965) 

PROJEK INI DISEDIAKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN KURSUS

SKBL 2113 – APLIKASI KOMPUTER DALAM KAJIAN LINGUISTIK

 

PENSYARAH:

DR. ZULKIFLI AHMAD

 

 UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

SEMESTER 2 SESI 2012/2013

 

 

 

Kursus APLIKASI KOMPUTER DALAM KAJIAN LINGUISTIK (SKBP 2113) merupakan antara cabang kursus dalam Linguistik yang menggariskan beberapa objektif dalam pelaksanaan kursus ini. Antara objektif pelaksanaan kursus ini ialah melatih pelajar untuk mahir menggunakan aplikasi komputer dalam kajian-kajian linguistik selain memberi pengalaman kepada pelajar dalam penulisan tesis.

Dalam kursus ini, pelajar akan di latih menggunakan beberapa aplikasi komputer, lanjutan daripada kursus yang sebelumnya iaitu BAHASA DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (SKBL 1023). SERVEYMONKEY merupakan satu aplikasi yang menggunakan sistem soal selidik secara atas talian (online). Data responden akan di dapati dengan menggunakan aplikasi ini. Seterusnya, bagi mendapatkan data secara kolektif, aplikasi SoundCloud di gunakan dalam merekod suara responden ketika mengeluarkan ujaran sama ada menyanyi atau berkata-kata. Hasil rekodan akan di simpan secara terus ke dalam aplikasi  Media Windows Player bagi tujuan penganalisaan data. Bagi konteks kajian ini, saya lebih menggunakan Audacity dalam mengintegrasi kualiti audio, lagu pilihan kajian iaitu lagu Pak Ku Syadat. Memandangkan ianya berbentuk lagu dan ujaran yang di lakukan oleh Pak Ku Syadat juga laju, maka pengintegrasian ini di lakukan agar ujaran tersebut lebih jelas dan memudahkan kajian. Data kajian akan di kaji dengan menggunakan ANCONC dan seterusnya di paparkan hasil kajian melalui blog sesawang WORDPRESS.

Advertisements
15 Comments

15 thoughts on “SKBL 2113

 1. secara keseluruhannya, kerja kamu sngat menarik dan “Wau!”. Cuma bahagian Menu kena perkemaskan lagi. hehehe..

  • Nor Aishah

   Saya setuju pendapat kamu.kamu sangat pintar tapi perlu kemas kini lagi…….

 2. awesome…good job…banyak input yang diperolehi daripada blog ini.

 3. Satu kajian yang baik kerana dapat memberi pengetahuan kepada umum tentang variasi dialek yang ada…TAHNIAH…^_^

 4. Satu kajian yang menarik.. semoga dapat dikembangkan lagi pada masa hadapan..

 5. Satu kajian yang sangat berguna kepada pengguna dialek ini khususnya dan semua pembaca amnya…well done!!

 6. Saya setuju dengan pendapat Christine. Mungkin dengan mengemas kini bahagian menu dapat memberi impak dengan lebih mendalam. Walau bagaimana pun tahniah atas kajian yang anda lakukan.

 7. kajian yang bagus..tahniah kerana berjaya menyiapkan kajian mengenai aspek bahasa tersebut.

 8. Satu kajian yang baik kerana dapat memberi pengetahuan kepada umum tentang variasi dialek yang ada…TAHNIAH…^_^

 9. satu analisis data yang begitu menarik dah sahih…
  anda berjaya menyiapkannya…
  tahniah!!..^_^

 10. Satu kajian yang menarik disamping dapat digunakan sebagai rujukan kepada orang lain

 11. tahniah kerana berjaya menyiapakan tugasan yang diberikan dengan jayanya.. semoga apa yang anda paparkan ini dapat dimanfaatkan oleh orang lain juga

 12. kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca kerana dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dialek Lagu Rakyat Pak Ku Syadat melalui cabang-cabang linguistik yang sedia ada. Teruskan Usaha anda !

 13. Nor Aishah

  Hello,My name is Nor Aishah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.